Intelligenskvot

Intelligenskvot förkortas IQ och är ett sorts mått på itelligens. Människor kan göra såkallade IQ test för att beräkna sin intelligenskvot. Dock går det inte att testa och mäta all begåvning som finns hos människan. Ändå tycker många att det är roligt att testa sitt IQ för att sedan kunda tävla mot andra. Det finns flera webbtester som kan räkna fram din intelligenskvot. Men för att vara räkna fram sin intelligenskvot noggrant krävs ett övervakat test. De övervakade testen ger ett mer noggrant resultat och mäter högre än de vanliga webbtesterna.

Kemiska Bidningar

Föreningar som endast har kolatomer och väteatomer i sina molekyler kallas kolväten.

Isomerer är ämnen som har samma molekylformel men olika strukturformler. Isomerer kan vara grenade och ogrenade. Eftersom de har olika strukturformler har de också olika kemiska och fyiska egenskaper. Till exempel skiljer sig kokpunkten. Molekylformeln visar antalet olika atomer som ingår i molekylen och strukturformeln visar hur atomerna är bunda till varandra i molekylen.

Alkaner är kolväten som består av kol och väte och bara har enkelbindningar.Alkaner är inte lösliga i vatten.

Kolväten som har minst en dubbelbindning mellan kolatomerna i en molekyl kallas Alkener. Alkernerna är mer reaktiva än alkanerna eftersom de har dubbelbindning. Alkenerna slutarar på –en.

Av alla erener har Bensen den enklaste strukturen. Tidigare användes bensen som lösningsmedel i färger och lacker men inte lika ofta längre då det visat sig att bensen är cancerframkallade och gifitig. Elektronerna i dubbelbindningarna  delar upp sig jämt över alla sex kolatomerna som finns i bensenen.

Exempel på funktionella grupper är –OH och –COOH. Hydroxylgruppen (-OH) utmärker alkoholerna och karboxylgruppen (-COOH) utmärker organsika syror.

Alkoholer med två hydroxylgrupper kallas tvåvärd alkohol. Tvåvärda alkoholerna är glykol och glycerol.

Kolhydrater är molekyler som består av en eller flera monosackarider. Fruktos och Glukos är några exempel på monosackarider. Fruktos och Glukos har molekylformen C6H12O6 men inte samma struktur formel, alltså en isomer.

Organiska föreningar som innehåller en eller flera karboxylgrupper kallas karboxylsror. När syre reagerar med en alkohols hyrdoxylgrupp och en kolatom bildas karboxylgruppen.

Avtalshantering

Allt fler företag inser vikten av avtalshantering samt de risker de exponeras för genom att inte hantera åtagande, förnyelsedatum och andra typer av milstolpar på ett effektivt och kontrollerande vis. Det hör inte till ovanligheten att avtal efter det att de har signerats och blivit aktiva göms undan i ett arkivskåp och glöms bort. Genom en effektiv lösning för avtalshantering som hjälper företaget att hålla ordning på förnyelsedatum, skyldigheter, uppsägningstider mm. finns stora vinster att hämta. Genom att samla alla företagets avtal i ett elektronisk arkiv där det är enkelt för alla anställda att söka på olika typer av information som ryms i avtalet kan företaget exempelvis på ett enkelt sätt se om det finns flera avtal tecknade med samma leverantör vilket kan ge volymrabatter, snabbt söka rätt avtal då frågor och tvister uppstår samt sätta upp automatiska påminelsefunktioner som i god tid talar om när det är dags att säga upp eller förnya ett avtal.

Detta är något som Contentworker erbjuder.

Dokumenthantering

Dokumenthantering hjälper dig att effektivisera din verksamhet samt att hantera de risker som företaget kan exponeras för genom att inte möta olika lagar och regelverk. Med dokumenthantering får också företag ett effektivt verktyg för att säkerställa att information används på rätt sätt. En bra lösning för dokumenthantering bör innehålla behörighetsregler, versionshantering, goda integrationsmöjligheter med företagets övriga IT-applikationer (t.ex. email, MS office och intranät) samt vara enkel att använda. En optimal dokumenthanteringslösning bör också erbjuda stöd genom dokumentets hela livscykel från det att dokumentet skapas tills det är dags för slutarkivering. Många dokumenthanteringslösningar innehåller även stöd för att dela dokument med externa parter vilket naturligtvis kan vara en extra en fördel som dock ställer ytterligare krav på säkerhet och behörighetskontroll.

Läs mer om dokumenthantering här!

Tobak

I Sverige hade man en hel del stora tobaksodlingar på 1700-talet. Nuförtiden söker tobaksförsäljarna sig till u-länderna då vi i-länder blivit alltmer medvetna om riskerna med rökning. Trots att stora delar av befolkningen i Sverige vet riskerna med rökning så röker många ändå. Majoriteten av rökare i Sverige är kvinnor och en anledning till detta kan vara att tjejer vill känna sig mer ”vuxna” och faller lättare för grupptryck.

I Sverige börjar 30.000 ungdomar att röka varje år. Antalet ungdomar som börjar röka varje år ökar med en rätt stor mängd tror jag då rökning börjar bli populärt i låga åldrar nu. Det innebär alltså att flera kommer dö flera år i förtidigt. Frågar man en grupp rökare om varför de röker så får man ungefär samma svar från alla. De säger att det är grupptrycket som är en stor del till att de började röka.

Det är aldrig försent att sluta röka. Vill man sluta röka finns det flera sätt att få hjälp på. Det finns till exempel nikotintuggummin som hjälper dig att sluta röka. Tycker man det känns svårt att sluta röka så kan man gå ihop ett gäng kamrater och stötta varandra.

Du som tränar borde hålla dig borta från rökning. I cigaretter så finns det koloxid som bara är en av flera farliga saker som finns i cigaretter. Koloxiden sätter sig på dina blodkroppar och hindrar delar av syret att fästa sig på blodkropparna.

Diabetes typ 1

Diabetes sjukdomen finns i flera former. Diabetes typ 1 kan drabbas av personer i alla åldrar men oftast så är det yngre personer som drabbas av det. Ungefär 10 % av diabetes sjukdomarna är av typen 1. Sjukdomen går inte att bota och är delvis ärftlig. I Sverige är det cirka 50 000 som har diabetes typ 1. Personer med diabetes typ 1 behöver inta insulin dagligen. Man kan använda en insulinpump eller en spruta för detta.

Läs mer här >>

Bakterier

Bakterier finns överallt, både i luften, i marken, i vatten och på och i kroppen. Bara en droppe regnvatten innehåller ungefär en miljon bakterier. Bakterier är så små så man inte kan se dessa med blotta ögat utan det krävs mikroskåp. Deras utseende varierar men oftast har de formen som en smal stav eller som en spiral.

Det finns bakterier som överlever både i extrem värme och i extrem kyla och även vissa som till och med klarar av att leva i vakuum, utan luft. Bakterierna i alla dess olika former fyller dock vissa funktioner, både för jordens atmosfär men även för livsmedel och inom skönhet och hälsovård.

Kroppen innehåller cirka 100 miljarder bakterier, både på huden och inuti kroppen. De allra flesta bakterier har sitt fäste i tjocktarmen. Det är dock långt ifrån alla bakterier som är farliga utan de flesta bakterier är harmlösa och i många fall även hälsosamma och gör nytta i kroppen.

Genom att ha en bra balans på ens bakterieflora i kroppen så hjälper de goda bakterierna man har till med att hålla alla de elaka bakterierna i schack så att de inte förökar sig eller blir skadliga. Det händer dock att man hamnar i olika sjukdomstillstånd på grund av bakterier och dessa sjukdomstillstånd kan visa sig i olika former.

Vanliga bakteriesjukdomar är:

- Rosfeber
- Halsfluss
- Svinkoppor
- Streptokocker
- Urinvägsinfektion
- Lunginflammation
- Könssjukdomar

För sjukdomar orsakade av bakterier så använder man antibiotika för att bota dessa. Denna får man utskriven av en läkare, efter att de konstaterat att det är en sjukdom som har sitt ursprung i bakterier. En penicillinkur på några dagar brukar snabbt få bukt på bakterierna och man blir ganska snabbt återställd igen. Antibiotikan skapar dock lite oreda bland bakteriefloran vilket kan leda till lite mindre biverkningar.

Till skillnad mot virussjukdomar så kan bakteriesjukdomar alltid behandlas. Ofta är symtomen detsamma och därför behöver man träffa en läkare innan man vet vilken behandling som fungerar.

Som tidigare nämnts så finns bakterier överallt runt omkring oss och de elaka som har fått en person sjuk kan lätt överföras till andra personer genom luften, via kroppskontakt eller via avföringen. Därför är det viktigt med en god hygien och ett visst avstånd när man träffar någon som är sjuk, vilket även gäller för virussjukdomar också.

Idag är man mer restriktiv till att behandla sjukdomar med antibiotika då det finns en stor risk att vid ofta användande av antibiotika så skapas resistenta bakterier vilket innebär att på sikt så kommer inte antibiotika att hjälpa mot bakteriesjukdomar. Därför försöker man hitta alternativa behandlingar eller använda en antibiotika som bara angriper den elaka bakterien så att inte antibiotikan stör hela bakteriefloran i kroppen gör vissa bakterier immuna mot antibiotikan.

Gastroskopi

Det sägs att magen är vägen till någons hjärta och att man ska följa sin magkänsla. Men magen påverkar oss mycket mer än så, speciellt när det kommer till olika sjukdomar. Ofta är det första tecknet på att något inte står rätt till i kroppen just att magen inte beter sig som normalt. Om du drabbas av ihållande magsmärta, halsbränna, illamående och/eller blod i uppstötningar samt avföring är det nog läge att göra en gastroskopi för att ta reda på orsaken bakom dina symptom.

En gastroskopi utförs av en specialistläkare och oftast krävs det en remiss från din vanliga läkare för att genomgå den här undersökningen. Om du misstänker att något inte står rätt till bör du genast ta kontakt med vårdcentralen. De gör då en första undersökning och avgör om det ska göras en gastroskopi.

Själva gastroskopin tar inte mer än ett par minuter och läkaren använder sig då av ett instrument som kallas gastroskop. Det är en lång mjuk slang som är ca en centimeter tjock. På slangen finns det en kamera, en lampa och ett verktyg som används för att ta vävnadsprover. Den här slangen får patienten svälja och tack vare kameran kan läkaren se hur det ser ut i matstrupen, magsäcken och tolvfingertarmen. Upptäcker läkaren något ovanligt kan han/hon också ta ett prov på vävnaden med hjälp av gastroskopet. Då knipsar läkaren av en liten bit som sedan undersöks och analyseras. Det här låter farligare än vad det är, i själva verket känns det inte alls eftersom man inte har några känselnerver på insidan av organen. När analysen är klar vet man om patienten lider av till exempel järn- eller b-vitaminbrist.

Genom att göra en gastroskopi kan läkaren även upptäcka om patienten har inflammerade slemhinnor, sår eller tumörer i mage eller tarm. Den här metoden är mycket mer exakt än röntgen och därför görs en gastroskopi oftast i första hand när patienten upplever problem med magen.

Gastroskopi är också vanligt när man misstänker glutenintolerans eller leverproblem och man kan också använda den här metoden vid mindre kirurgiska ingrepp. Till exempel om någonting har fastnat i matstrupen eller tolvfingertarmen, eller om man måste åtgärda en mindre blödning. På det sättet undviker man onödig påfrestning för kroppen eftersom läkaren inte måste öppna upp patientens organ och då slipper patienten också en lång återhämtningsperiod.

Vid misstankar om Crohns sjukdom (kronisk inflammation i tarmen) är det absolut nödvändigt att göra en gastroskopi för att på det sättet konstatera eller utesluta om patienten har blivit drabbad av denna livslånga sjukdom.

Viktigt att tänka på innan man genomför den här undersökningen är att man inte får äta eller dricka något sex timmar innan. Vissa upplever det obehagligt att behöva svälja slangen och även om man får en spray eller salva som bedövar svalget kan man ändå uppleva kräkreflexer när slangen passerar svalget. Därför och för att läkaren ska kunna se ordentligt är det viktigt att magsäcken är tom. Om man känner sig nervös innan undersökningen brukar man kunna få lugnande medicin.

Skicka sms med iPhone

Ovanpå din telefon till höger finns en on/off knapp som du också kan använda för att sätta på och stänga av telefonens viloläge. Börja med att klicka in den knappen för att stänga av viloläget.

Displayen tänds då och längst ner på skärmen ser du en lås upp knapp. Dra pilen till höger för att låsa upp telefonen och slå sedan in din eventuella kod.

Nu ska du leta efter en grön ikon med en vit pratbubbla i som ska finnas någonstans på skärmen. När du hittat ikonen klickar du på den och du kommer in på meddelanden.

På skärmen visas nu dina tidigare meddelanden. Ovanför de tidigare meddelandena så finns det en ikon som visar en penna på ett anteckningsblock. Klicka på den så skapar du ett nytt meddelande.

Du skickas nu vidare till en annan sida där det bl.a. finns ett tangentbord. Skriv in namnet på kontakten du vill skicka meddelandet till. Har du inte kontakten inlagd så klickar du på ”123” som finns längst ner till vänster på tangentbordet och skriver in kontaktens telefonnummer. Vill du lägga till fler kontakter i meddelandet klickar du på retur efter att du lagt in kontakten.

När du lagt in dina kontakter så ser du nu att det står meddelande i ett fält ovanför tangentbordet. Där skriver du in ditt meddelande som du vill att mottagaren ska se.

Efter att du skrivit in ditt meddelande så klickar du på skicka för att skicka meddelandet.

Dip Dye

Dip-dye har varit inne i “hårmodet” ett ganska bra tag nu. Har du redan haft det och börjar tröttna så kan du ju bara ändra färgerna helt! Kanske vara lite crazy & färga halva håret rött? Superballt! Dip dye för er som inte vet är när håret är i olika färger. Alltså att om du är mörkhårig så blir håret ljusare mot längderna. Det behöver inte alls vara en skarp skillnad utan det kan bara vara en liten skiftning om man inte är så vågad av sig. Men det är coolt att våga! Dip dye har setts bland många hollywood-stjärnor och sjukt många andra. Det har även kommer ut färg så du kan göra denna betod hemma! Alltså färg som går att köpa på matbutiker, sminkaffärer m.m. Våga testa för det är snyggt!

Läs mer >>